Tre personer promenerar på sandstranden Bredsandsudde, Gotska Sandön

Gotska Sandön tur och retur

Ett minnesvärt besök i vackra Gotska Sandöns nationalpark

Länge har den lockat till besök med sina stränder och sanddyner och sin känsla av avlägsenhet och otillgänglighet, Gotska Sandön. Ön är egentligen varken avlägsen eller otillgänglig, men känslan finns där. Att inte veta var på ön båten beroende på vågor och vind angör och kastar loss, och att det kan leda till 10 km upptäckspromenad, adderar till känslan.

Gotska Sandön är ca 8x5km stor och ligger 4 mil norr om Fårö, 9 mil sydost om Nynäshamn. Hela ön och ett gott stycke vatten runt om är nationalpark. Parkens området utvidgades på 60-talet till nuvarande omfattning, men den ursprungliga inrättningen gjordes redan 1909. Utöver de fantastiska sandstränderna och sanddynerna täcks ön till största delen av tallskog. Sanden flyttas av vinden och gör ön ganska kuperad. Högsta sanddynen, Höga Åsen, reser sig 42 meter över havet. Ön är obebodd bortsett från personal tillhörande nationalparken, vilket är två tillsynsmän utöver säsongspersonal, så det är gott om plats. Växt och djurlivet omfattar en del sällsynta arter. Gott om säl vid Säludden, fåglar och som jag förstår det en mängd arter skalbaggar, vilka av oss kanske inte fick riktigt den uppmärksamhet de förtjänar.

Vårt juli-besök bjöd på angöring vid den norra stranden Las Palmas, öns enda strand med tillräckligt djup för att angöras med M/S Gotska Sandön, med tillhörande dryga 4 km fantastisk strandpromenad till boendet i Lägerplatsen vid Fyrbyn på nordvästra udden. Båten angjorde direkt mot stranden med trappa ner från förstäven på bästa flygplatsmanér. Packningen får åka traktor till och från Lägerplatsen, så promenaderna är angenämt lätta.

Från Lägerplatsen utgår nio vackra, lättvandrade och välskyltade vandringsleder till sevärdheter på ön. Cyklar (fat bikes) finns att hyra om man önskar fordon för de längre lederna/utflykterna. I Fyrbyn intill Lägerplatsen finns ett Naturrum och Norra Fyren, båda värda besök. Bor gör man i stugor eller tält.

Ön är egentligen lite för stor för ett tvådagarsbesök, om man inte hyr cykel förstås. Vi hann aldrig besöka öns sydöstra strand och Kyrk-, Tärn- och Hamnudden. Men, en halvdag på nordvästra Bredsandsudde gav mer än väl tröst. Fantastiskt vacker miljö, både hela udden och promenaden dit och tillbaka. Solnedgång i havet kan man väl märkligt nog aldrig se sig mätt på. Fyren och Naturrummet är som sagt också fina besök nära Lägerplatsen, och promenader längs norra och västra sand- och stenstränderna, Las Palmas och traktorstigarna över ön och genom Höga Åsen är alla fina vandrings- och utflyktsmål.

Hemresan kastade loss från Varvsbukten på öns sydvästsida, ca 5km från Lägerplatsen om man går längs stranden. Vi valde en vacker promenad genom tallskogen via Shipkapasset genom Höga åsen ner till Gamla Gården och Varvsbukten. Till skillnad från vid landstigningen vid den djupare Las Palmas-stranden så angjorde nu båten inte direkt mot stranden, istället skeppades bagage och resenärer i skytteltrafik ut i gummibåt. Visst kan man väl få tycka att det är lite spännande, fast att man är 44 år? Roligt att få uppleva båda tillvägagångssätten för att angöra ön!

På ön finns ingen affär, café eller andra förnödenheter. Dricksvatten finns. Torrdass och kallvattendush erbjuds, precis som det ska vara. Gotska Sandön nås med egen båt eller med Sandöresor från Nynäshamn eller Fårö. Överfarten från Nynäs tar drygt 3 timmar, från Fårö drygt 2.

Tips 1: packa en rygga som ”handbagage” med det man kan behöva på båten. Bagaget hanteras gemensamt genom langarkedjor och när bagaget är lastat ombord kommer man inte åt något däri.
Tips 2: under en stor del av överfarten, då mobiltäckning för kortterminalen saknas, är cash king i den lilla serveringen på båten.

På båten serveras helt ok burgare och mackor. Andra rätter kan förbeställas i bokningen.

Sammantaget var Gotska Sandön en riktigt trevlig upplevelse som rekommenderas varmt. Vacker och intressant miljö med väl ordnat och underhållet boende/boplats. Två dagar som gärna skulle kunna varit tre. Jag återvänder med all säkerhet till ön vid ett annat tillfälle, gärna en blåsig senhöst med kamera och stativ som högsta prioritet!

Läs mer om Gotska Sandön på sverigesnationalparker.se
Boka ditt besök på Sandöresor

Allt innehåll tillhör Göran Pehrson

In English

Gotska Sandön and back

A memorable visit to Gotska Sandön National Park

Scroll up to see the images
For quite some time it has been tempting with its beaches and dunes and an air of remoteness and inaccessibility, the island of Gotska Sandön. Actually, the island is not really that remote, nor is it particularly inaccessible, but the mystique is there. Not knowing where on the island the ship will land and launch, depending on wind and waves, and the fact that this may lead to a 10 kilometres beach hike, ads to the mystique.

Gotska Sandön is 8×5 kilometres and is located 40 km north of Fårö (north of Gotland) and some 90 km south east of Nynäshamn. The whole island and 300 meters of the surrounding water is a national park. The park was expanded to its present area during the sixties, but the first part was made already in 1909. Aside from the fantastic sand beaches and dunes, the island is mostly covered with beautiful pine forest. The sand gets transported by the wind and creates a quite hilly island. The highest sand dune, Höga Åsen, rises 42 meters above sea level. The island is uninhabited, apart from two park officials and seasonal staff, so there’s plenty of living space. The flora and fauna holds quite a few rare species. Plenty of seal at Säludden (the seal point), birds and as I understand a wide range of beetle species, who by us did not really get the attention they deserve.

Our July visit to the island started at the beach of Las Palmas, the only beach deep enough for the boat MS Gotska Sandön to land, and a 4 kilometres beach walk to the camp at Lägerbyn close to Fyrbyn (lighthouse village) on the north west headland. The boat landed with its bow to the shore, and a mobile staircase got the passengers down on the beach from bow deck, airport style. A tractor with trailer hauls all luggage to the camp and back, so the walks on the island are pleasantly light. Just bring a small backpack with binoculars, camera, water, lunch, snacks and swimwear and you are good to go.

Starting from the campsite, nine beautiful, easily hiked and well-marked trails cover most of the island and its sights. There are mountain bikes available to rent (fat bikes that can handle the soft, sand roads) if the longer 15-20 km trails seems too tough on foot. In Fyrbyn close to the camp you will find a museum and of course the lighthouse, Norra Fyren (Northern Lighthouse), both well worth a visit. As accommodation, you can rent a small cabin, a room in a cabin or bring your tent.

The island is actually too big for a two-day visit, unless you rent a bike of course. During our two days, we didn’t have time to visit the southeast side and the headlands of Kyrk-, Tärn- and Hamnudden. But, half a day on the huge northeast headland Bredsandsudde compensated more than well. An incredible beautiful area, both the headland itself as well as the hike there and back. Is it possible to get tired of sunsets at sea? Didn’t think so. The lighthouse and museum as mentioned before are both nice visits close to the camp, and hikes along the northern and western beaches and the sandy roads across the island to the numerous headlands and sights are all beautiful outings.

The boat trip back home launched from the bay Varvsbukten on the southwest side, some 5 kilometres beach walk from the camp. However, we chose a beautiful hike through the pine forest and the Shipka pass through the sand ridge Höga Åsen and down to Gamla Gården and Varvsbukten. Unlike when we landed on the deeper beach Las Palmas, the ship didn’t reach the shore so all passengers, arriving and leaving, and luggage had to be shipped back and forth from the beach to the ship in inflatable boats. You are allowed to find that exciting, even though you are 44 years old, right?

There is no shop, store, restaurant or café on the island. All supplies need to be brought, except for drinking water. Outhouse and cold shower, just as it should be. Gotska Sandön can be reached by private boat or with the travel agent Sandöresor from Nynäshamn or Fårö. It’s a 3 hour crossing from Nynäshamn or 2 hours from Fårö.

Tip no.1: Pack a small backpack as hand luggage on the boat. Once the luggage is loaded on-board, you won’t be able to reach it during the crossing.
Tip no.2: During a big part of the crossing, when the ship is outside the mobile network, cash is king in the small on-board café.

The on-board café offers decent burgers and sandwiches. Other dishes can be pre-ordered when booking the tickets, to be served during the crossing.

Altogether, we found Gotska Sandön to be a very nice experience. Highly recommended. A really beautiful and interesting area with basic but nicely planned and well-kept accommodations. Our two-day visit could very well have been three days. I will for sure return to this island, probably a windy late fall visit together with my camera and tripod.

Read more about Gotska Sandön at sverigesnationalparker.se
Book your trip at Sandöresor

Click on any of the images above to view a slide show.

All content is copyrighted by Göran Pehrson

Comments

8 responses to “Gotska Sandön tur och retur”

 1. eriksjos Avatar

  Snyggt! lätt att bli utflyktsugen! 🙂

  Liked by 1 person

  1. Göran Pehrson Avatar

   Tack Erik! Ja, Gotska Sandön uppfyllde verkligen våra förväntningar med råge. En riktigt bra utflykt!

   Like

 2. bluebrightly Avatar

  Wow, so cool!! That sandy beach! The round rocks, the moss, the cabins. Yes, you should go back in the fall for sure. Your photos are beautiful, and this was just your first time there. Thank you for describing the details, and for the map, too.

  Liked by 1 person

  1. Göran Pehrson Avatar

   Thank you! I’m really happy to hear that you liked the images. Cheers!

   Liked by 1 person

 3. annicaaktiv Avatar

  Oj så många vackra bilder! 🙂

  Liked by 1 person

 4. Jane Lurie Avatar

  Hi Göran, What a fantastic series of images. All beautifully shot…the beach rock, the red cabins and your landscapes…all a treat for my eyes. Great post.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: